Did you know? – Věděli jste? – 11. díl


Těžká hádanka pro začátek: Co by tak asi mohlo být tématem našeho dnešního příspěvku? Nápověda: 26. leden. 

Kdo řekl „Australia Day!", vyhrál.Well, you know that:
The First Fleet of 11 ships, commanded by Captain Arthur Phillip, set up a convict settlement at Sydney Cove (now Circular Quay) on 26 January 1788.

Did you know the ships carried 734 convicts (568 male and 166 female), 25 convicts´ wives, 13 children of convicts, 212 navy soldiers, 12 surgeons, 28 marines´ wives, 24 marines´ children, about 400 sailors.

Many, many rats. Maybe 1,352?! And 23 ships cats.


Jistě dobře víte, že:
První flotila 11 lodí pod vedením kapitána Arthura Phillipa založila 26. ledna 1788 osadu pro trestance v Sydney Cove (nyní Circular Quay).

Věděli jste ale, že na lodích bylo 734 odsouzených (568 mužů a 166 žen), 25 manželek odsouzených, 13 jejich dětí, 212 vojáků námořnictva, 12 vojenských lékařů, 28 manželek a 24 dětí vojáků námořnictva. A asi 400 námořníků.

A těch krys! Možná 1,352?! A 23 „lodních" kočiček.

We have mastered the history and math of the First Fleet.
Hooray! Let´s celebrate Australia Day!

Historii a matematiku První Flotily máme za sebou.
Hurá, jde se slavit Den Austrálie!

Komentáře