Australská příroda v domorodém uměníUmění domorodých obyvatel Austrálie, to je velké téma. A unikátní australská příroda jakbysmet. Oba tyto světy k sobě neodmyslitelně patří, navzájem se ovlivňují a propojují.
 
Zvířata jsou pravidelně používána jako zdroj symbolů a metafor ve všech společnostech.

V umění domorodých obyvatel Austrálie se objevuje široká škála živočichů jak ze souše, tak i z moře.

Takto skvěle, jak jen on to umí, zaznamenal oba tyto světy, jeden z nejslavnějších australských fotografů, Steve Parish.


Foto z knihy A Souvenir of Australian Wildlife, Steve Parish

Domorodci mají hluboké znalosti o zvířatech, rostlinách a koloběhu života.

Zvířata jsou pro ně klíčová nejen jako zdroj obživy, ale promítají se také do jejich kultury jako obrazy totemické síly. Jsou součástí příběhů tzv Dreamtime, které propojují lidi, zvířata a zemi.

Dreamtime je vlastně základ domorodé kultury, života a historie.


Foto z kalendáře The Dreamtime

Aboridžinské skalní umění patří k nejstarším na světě.

Obrazy na skalách jsou dnes také důkazem přítomnosti již vyhynulých zvířat, jako byl např tasmánský tygr.

Domorodé malby ze severních oblastí Austrálie zachycují realistický obraz zvířat. Někdy zvíře ukazují i zevnitř pomocí tzv rentgenového stylu.

Pradávný umělec namaloval klokana právě tímto rentgenovým stylem. Má nakreslenou páteř a některé vnitřní orgány. Skalní malba je ze severní části Arnhemské země z oblasti od řeky Goomadeer.


Foto z knihy Austrálie, autor Josef Brinke

Také malby na kůře z Arnhemské země zobrazují australské živočichy.


Foto z knihy Austrálie, země a lidé

Umělecká díla zejména ze střední Austrálie mají tendenci odrážet lovecký a stopařský pohled na svět. Často jsou zobrazeny stopy, které zvířata zanechávají v písku.


Foto z brožurky The Beginner´s Guide to Australian Aboriginal Art

Domorodí umělci často „hovoří" v symbolech. Jde o alternativní způsob, jak napsat a sdělit příběhy.

Symboly jsou používány i v současném domorodém umění. Sem patří také tzv dot obrazy. Tento způsob tvorby vznikl až v roce 1971 (viz Od originálního dárku k obrazům domorodých obyvatel Austrálie).

Historii dlouhou, resp. krátkou, něco málo přes 50 let asi nejde srovnávat s takovými dobrými 40 000 lety. To je pravda. Jenže čas utíká velmi rychle, a tak i tento druh umění si už vytváří svou historii a tradici.

„Dot" obrazy k Austrálii a kultuře Aboridžinců patří a zdobí nejeden australský suvenýr, počínaje klíčenkami, přes propisky, tašky, ručníky, … až po podložky pod hrnečky či kalendáře.Současní domorodí umělci ve svých dílech zachycují svět kolem sebe, tedy i jedinečné australské živočichy a přírodu vůbec.

Příroda je zdroj inspirace, co svět světem stojí, a nejen pro umělce.

Pablo Picasso řekl: „Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí."Angličtina má pro původní obyvatele Austrálie pojmenování Aborigines, což vychází z latinského "ab originae", tedy „od počátku". Kultura domorodých obyvatel Austrálie patří mezi nejstarší a vlastně dodnes žijící kultury světa. Dalo by se říct, že je tady od počátku.

Ačkoliv se jednotlivé kmeny od sebe liší, všechny spojuje mytická „Doba snění" tedy Dreamtime. Aboridžinci nepoužívali písmo. Veškeré své znalosti předávali dalším generacím písněmi, vyprávěním příběhů a také malbami.Tradiční australští domorodci byli lovci a sběrači. Měli a museli mít obrovské znalosti o zvířatech, jejich chování a o přírodě vůbec. Byli součástí přírody. Žili s ní a souzněli s ní. Na rozdíl od dnešní západní civilizace, která bohužel jde proti přírodě. Dnešní tzv. „moderní civilizace" se má od těchto kultur co učit.

Albert Einstein řekl: „Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš."

Komentáře