Did you know? – Věděli jste? – 16. díl


Hello! Did you know Kylie?
Ale no tak! Co je tohle za otázku!!!
Kdo by neznal Kylie Minogue?! 
Oh, I am sorry. I mean, do you know what the name Kylie means?

Tak to je jiná.
Otázka tedy zní: Znáte význam jména Kylie?Yes. This name could derive from two different roots:

Firstly, the name Kylie is of Aboriginal origin and means "boomerang". It first emerged in Australia and is thought to be the feminine form of Kyle.

Secondly, Kylie comes from the Irish surname O'Kiely, which in turn derives from the Old Gaelic surname O'Cadhla, meaning „graceful or beautiful".

The name Kylie was among the most popular names in Australia in the 1970s and early 80s.


Aha, takže jméno Kylie může pocházet ze dvou různých kořenů:

Za prvé je jméno Kylie aboriginského původu a znamená „bumerang". Zajímavé. Jméno se poprvé objevilo v Austrálii a je považována za ženskou podobu jména Kyle.

A za druhé pochází z irského příjmení O'Kiely, které se zase odvozuje od starého gaelského příjmení O'Cadhla, což znamená „půvabný nebo krásný".

V Austrálii patřilo jméno Kylie mezi nejoblíbenější jména v sedmdesátých a na počátku osmdesátých let.In conclusion, an early bearer was Kylie Tennant (1912-1988), an Australian novelist, playwright, critic and historian.
The most famous bearer is the Australian pop star Kylie Minogue.


Na závěr chci uvést, že jednou z prvních nositelek tohoto jména byla australská spisovatelka, dramatička, kritička a historička Kylie Tennant (1912-1988).
Tou nejslavnější je australská popová hvězda Kylie Minogue.

Komentáře

Okomentovat