Did you know? – Věděli jste? – 1. dílAhoj. Dovolte, abychom se vám představili.

Já jsem Paul. Své jméno jsem získal po úžasném Paulovi, který byl hodně popálený při těch děsivých požárech, které zasáhly Austrálii. Statečně bojoval o svůj život v Macquarie Hospitalu. Vypadalo to, že se vše v dobré obrátí. Nakonec ale boj nevyhrál. Na jeho počest jsem získal své jméno.A já jsem Tasha. Jmenuji se po stejně statečné koalí holce Tashe. Ta naštěstí žije někde kolem Port Macquarie a doufám, že je zdravá a plná života.My dva budeme průvodci nové rubriky – Did you know neboli Věděli jste?
Nás už znáte. Proto můžeme začít. Slavnostně otevíráme první díl naší společné rubriky.

Tasha: „Paule – čím začneme?"
Paul: „Já myslím, že začneme hezky od začátku. A co bys řekla tomu, kdybych se já ptal anglicky?"
Tasha: "Skvělý nápad! A já tutéž otázku/informaci uvedu v češtině. Pusťme se do toho:"

Did you know? 
Australia is the only country in the world to cover a whole continent?

 
Věděli jste? 
Austrálie je jedinou zemí na světě, která se rozkládá po celém kontinentu?


See you soon
Brzy ahoj

Komentáře