Mimořádná linka „Loučeň – Sydney“, magická cesta labyrintemStart se koná na zámku Loučeň. Ten je romantickou barokní památkou s původními interiéry. Zámecké prohlídky se konají s kostýmovaným průvodcem. Z vlastní zkušenosti vím, že nejde jen o strohé odříkání historie, ale o vtipnou a zajímavou prohlídku zámku. Rozhodně návštěvu doporučuji.


Zámek obklopuje nádherný a rozlehlý anglický park, který před pár lety obohatil jeden celoevropský unikát. Tím je soubor 11 labyrintů a bludišť.

Rozdíl mezi Bludištěm a Labyrintem

Bludištěm vede mnoho cest a křižovatek. Pokud vejdete do bludiště, musíte hledat tu správnou cestu. Rozhodovat se, kudy jít. Často se zvolená cesta ukáže jako chybná. Bludiště může být hrou s hledáním, nebo také trápením s prožitkem úzkostí z nemožnosti najít rychle cestu do středu či ven.

Oproti tomu v labyrintech nejsou nikdy bludné cesty, ani slepé uličky. Jejich plán je jednoduchý. Mají vchod a cestu, která vede vždy do středu. V labyrintu se nedá zabloudit. Labyrintem můžeme rychle projít do středu. V tom případě jde o pouhou relaxační procházku. Do Labyrintu ale můžeme vejít také s duchovním záměrem. Potom se pro nás může cesta Labyrintem stát místem setkání se sebou samým. Nebo nám pomůže nalézt odpověď na otázku, kterou jsme si před vstupem do Labyrintu položili. Labyrintem vede jen jedna cesta. Může se nám zdát, že rychle dosáhneme středu. Cesta ovšem není přímá. Směřuje sice do středu, pak se od něj ale zase vzdaluje a zase se k němu blíží. Při průchodu se mohou dostavovat různé pocity. Radostné, pocity očekávání, zklamání, netrpělivost, hněv, zkrátka zakoušíme sami sebe.

To vše je jistě krásné a zajímavé, kde ale je nějaká souvislost mezi zámkem Loučen a Sydney? To napoví následující fotografie:Právě v době, kdy se cestování stalo téměř snem, přinesli v Loučeni takovou neobvyklou možnost náhrady alespoň obrazně vyjet za hranice. Zdejší bludiště a labyrinty nás zavedou do známých míst ve světě, kde se labyrinty a bludiště též objevují. Jedním z nich je právě i sydneyský Centennial Park, kde jeden takový labyrint je.

Vše už je jasné, a tak rychle nasedat. Mávnutím kouzelného proutku opouštíme Loučeň a ocitáme se v Sydney.Dost nápadů hodných sci-fi filmů nebo pohádek. I když … bylo by to krásné.

Jsme tedy v Sydney. Zdejší Centennial Park má plochu 189 hektarů. Je to zkrátka takový malý parčík. Nachází se asi 4 km jihovýchodně od centra.

Je součástí Centennial Parklands. Jde vlastně o spojení tří velkých parků, a to Centennial Park, Moore Park a Queens Park, celkem jde o plochu asi 360 hektarů.

Je to skutečně dost rozsáhlé území zeleně uprostřed města. Centennial Parklands, to jsou, jak mnozí říkají, „plíce města". Taky je hojně navštěvován. Statistiky říkají, že ročně park využije kolem 30 milionů návštěvníků, a to jak obyvatel města, tak samozřejmě turistů.

Soustava parků nabízí místo pro odpočinek, pikniky, sport, procházky.Centennial Park, to jsou formální zahrady, rybníky, velké aleje, sochy, historické budovy a sportovní hřiště. Nechybí restaurace, kavárna, kiosek, prostor pro pořádání nejrůznějších akcí, vzdělávací centrum, výstavní prostor. Využívají jej chodci, běžci, cyklisté, nabízí i zázemí pro jízdu na koni. Má rozmanitou flóru a faunu. Potkat můžeme např. rodinku černých labutí.Queens Park má rozlohu 26 hektarů. V 19. století zde sídlil golfový klub. A řeknu vám, ty výhledy na město!Moore Park zahrnuje dalších 146 hektarů zeleně uprostřed města. Součástí je např. golfové hřiště nebo také Fox Studio, apod.Centennial Park už známe. Zpět k labyrintům. Proč labyrinty vůbec vznikly? Ty kruhové se objevily už u Etrusků v 7. století př. n. l. Věřilo se, že labyrint slouží jako jakási past na zlé duchy. Ve středověku se labyrint zase stal symbolem cesty k Bohu.

Labyrint vlastně můžeme považovat za symbolickou formu pouti životem. Cestou z labyrintu nás čeká souznění a uvědomění si sebe sama.

LABYRINTH BLESSING

May you be well and happy.
May you walk in peace
and know yourself
to be beloved on the earth,
held and blessed by all that is.


Toto „labyrintové požehnání" najdeme právě v Centennial Parku v Sydney. („Ať jsi v pořádku a šťastný. Nechť kráčíš v pokoji a sebepoznání, milován na zemi, požehnán vším, co je.")

Labyrint byl v Centennial Parku otevřen v roce 2014 jako první australský pískovcový labyrint. Iniciátorkou jeho vybudování byla Emily Simpson. Podařilo se jí získat 500.000 dolarů potřebných na stavbu této repliky 800 let starého labyrintu z katedrály Chartres ve Francii. Díky Emily najdeme v centru Sydney toto duchovní místo, místo pro tiché zamyšlení a rozjímání.

Jsou zde pořádané společné procházky labyrintem. Pokud ale dáváte přednost individuální návštěvě labyrintu, není to vůbec žádný problém. Labyrint je tady pro každého. Je místem uvědomění si toho, na čem skutečně záleží.Centennial Parklands je další nádherná zelená oáza pro obyvatele i návštěvníky Sydney. Když chcete zůstat ve městě, a přesto být v přírodě, není nic jednoduššího. Sydney ale takovýchto míst nabízí mnohem více. Je to velkoměsto, kde se v krátké chvíli můžete, podle vaší nálady, přesunout „z víru velkoměsta" do krásné klidné přírody.

Komentáře