„Umění může změnit životy“, National Gallery of Australia, Canberra


Dnešní cesta povede za kulturou, konkrétně za výtvarným uměním.

Kultury není nikdy dost. V dobách hezkých, ale také v těch zlých, nám kultura může pomoci alespoň na chvíli uniknout do jiné reality, odpočinout si, nabrat síly, pokochat se něčím krásným.

Vzhůru tedy do hlavního australského města. Cílem je Canberra a National Gallery of Australia.National Gallery of Australia (Národní galerie) je jedno z největších uměleckých muzeí v Austrálii. Spravuje sbírky, které čítají přes 150 tisíc uměleckých děl!

V roce 1967 tehdejší předseda vlády Harold Holt oznámil, že v Canberře bude postavena nová galerie, ve které bude umístěna národní sbírka.

Po dlouhých jednáních bylo vybráno místo na březích jezera Burley Griffin. Stavba začala v roce 1973 a dokončena byla v roce 1981.

Královna Elizabeth II. v roce 1982 oficiálně National Gallery of Australia otevřela.


Foto z knížečky Canberra
  • Ačkoliv je budova postavena v tzv. brutalistickém stylu, drsná či surová vůbec není.
  • Jejími architekty jsou Colin Madigan a Andrew Andersons.
  • Dnes je tato jedinečná budova uvedená na seznamu národního dědictví.


Díla přibližně 15 000 umělců jsou zde vystavena na ploše asi 23 000 m².

Sbírka představuje více než 155 000 uměleckých děl. Jde o největší sbírku domorodého umění a Torres Strait Islander Art. Galerie dále představuje australské umění, moderní umění z celého světa, zejména z Evropy a Ameriky a také umění z Asie a Pacifiku.

Krásně tady lze strávit celý den a užít si, jak jsem již zmínila, nejen australské umění včetně toho domorodého, ale také díla francouzského impresionismu, Dada a surrealismu či ruské avantgardy. Sbírky zahrnují také díla abstraktního expresionismu, pop umění, minimalismu a koncepčního umění. Každý si tady najde to své.Galerie mimo své stálé sbírky nabízí jedinečný program výstav a kulturních akcí. Cílem je inspirovat a umožnit veřejnosti vzdělávání, a to jak osobně, tak i online.

Z vlastní zkušenosti vím, že ochotně a neprodleně pracovníci galerie reagují také na emailové dotazy a žádosti o radu či pomoc. Připomenu mou „malou soukromou pátrací akci" s názvem Tom Roberts podruhé aneb Jana pátrá, zjišťuje a informuje. Mimochodem, pražská Národní galerie se, jako jediná ze všech oslovených světových galerií, dodnes neozvala.

V Austrálii, stejně jako např. ve Velké Británii, je vstup do státních galerií bezplatný. Což je velké plus. V české kotlině se bez placení nedostanete ani na veřejné toalety, natož do galerie.

Zdarma je tedy také vstup do National Gallery of Australia včetně malebné zahrady s plastikami.Zpoplatněny jsou pouze speciální výstavy.
Á propos, speciální výstavy. Tři z nich jsem měla štěstí a možnost navštívit.

Tou první byla výstava věnovaná třem stoletím italského umění. The Italian, Three Centuries of Italian Art. Výstava přinesla přehled italského umění od roku 1500 do 1800. Návštěvníci galerie mohli spatřit klíčová díla takových mistrů jako jsou Titian, Caravaggio, Canaletto, Tiepolo, Leonardo, Correggio, Giorgione, Moroni, Pontormo, Rosso, Veronese, Caracci, Reni, Guercino, Ricci, Bernini a Canova. Výstava se konala od 28. března 2002 do 16. června 2002.Rok 2016, to byla výstava věnovaná dílu mého oblíbeného australského malíře! Zážitek dokonalý! Dodám jen, že tím umělcem je Tom Roberts. Více v článku Mistr australského impresionismu.Třetí výstava mi přinesla něco nového. Přiznávám, že do té doby jsem o těchto anglických malířích neměla tušení. Výstava měla název Love and Desire (Láska a touha).Love and Desire – Pre-Raphaelite Masterpieces from the Tate. Tak zněl celý název výstavy, která probíhala v době od 14. prosince 2018 do 28. dubna 2019. Dozvěděla jsem se tady, že Prerafaelité byla především skupina anglických malířů, ale také kritiků a básníků, působících v polovině 19. století. Bratrstvo Prerafaelitů (the Pre-Raphaelite Brotherhood, zkracováno P.R.B.), jak se umělci sami nazývali, bylo založeno tajně v Londýně roku 1848.

Tajně! Aha, proto mně možná byli do té doby utajeni. Netuším, zda někdy byla jejich díla vystavena v České republice. Ale do Národní galerie Praha už dotaz neposílám. Bylo by to zbytečné, nereagují. Zpět tedy do Austrálie. Zpět k anglickým umělcům.

Vedoucími představiteli z řad malířů byli William Holman Hunt, John Everett Millais a Dante Gabriel Rossetti. Názvem Prerafaelité dávali najevo zdroje inspirace. V polovině 19. století bylo umění již po několik staletí silně ovlivněno stylem a myšlenkami italského malíře Raffaela. Prerafaelité se nechali inspirovat dřívějším uměním, především ranou renesancí 15. století a uměním středověku. Proto použili předponu Pre. Prerafaelité chtěli změnit soudobé umění. Látku a náměty čerpali z umění a idejí středověku. Zabývali se věčnými otázkami života, lásky, proradnosti a smrti. Chtěli do umění navrátit vážnost. Původní bratrstvo ale nemělo dlouhého trvání, bylo rozpuštěno již v polovině padesátých let 19. století. Např. ale Dante Gabriel Rossetti měl značný vliv na další malíře, kteří se Prerafaelity přímo inspirovali. Jistý realismus původního směru však nahradil zájem o fantaskno a snovost. Nejvýznačnějšími představiteli druhé generace Prerafaelitů byli Edward Burne-Jones a William Morris.

Vybrala jsem obraz malíře Johna Everetta Millaise s názvem Spring, 1859.V zajímavých prostorách galerie můžeme trávit hodiny a hodiny. Kochat se domorodým uměním, australskou koloniální malbou (tj. od 1788), australským impresionismem či moderním uměním.

Galerie přináší umělecká díla nejen z Austrálie. A tak prostřednictvím vystavených děl vlastně zažijeme jakousi kulturní cestu kolem světa.  Odpočinek nabídne příjemná kavárna nebo krásná zahrada u jezera plná jedinečných soch.

Galerie je pro své návštěvníky otevřená každý den od 10 hod do 17 hod. Jedinou výjimkou je Christmas Day, tj. 25. prosinec.

Hlavní myšlenka, cíl či motto National Gallery of Australia zní:
„Umění je tady pro nás všechny. Umožňuje nám vidět svět způsobem, který rozšiřuje naši mysl, vyvolává naše myšlenky a představy. V Národní galerii se snažíme zprostředkovat kulturní zážitky, které překvapují, narušují konvenci a prohlubují naše chápání lidského stavu a světa, ve kterém žijeme."Na svých webových stránkách galerie dále uvádí: „We believe that art can change lives". Ano, umění může změnit životy. Věřme, že vždy jen k lepšímu.

To a mnohem více najdete na https://nga.gov.au/

Musím ještě dodat, že s úvodní fotografií mi pomohl průvodce TNT magazine 2003-04. Věřte, nevěřte, sama nevím proč, ale nemám žádnou mnou pořízenou fotku celé budovy Galerie.

Komentáře