Příspěvky

Datum samá dvojka + jeden slavný Australan = 60

Aussiealbum 12. – D jako … Sydney

C jako… jistě, jako hlavní město Austrálie

Mouka s ušima? Ale kdepak! Tentokrát mouka s receptem!